Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

 

攻峰水袋背包
 

 

原樣取源於美軍Camelbak Ambush,俗稱駝峰水袋背包。

 

共有兩種模式使用:
 
1.直接背負於肩膀
 
2.與背心結合使用
 
提供給台灣國軍或生存玩家一款
能於多情境、多任務時轉換使用方式。
 

一日所需直接背起來!

#專為『大孔式內水囊』設計多用途水袋!

 

・總空間可容納至3.0公升,對於整日作戰任務、或是在大太陽下,長時間的課程需求,能夠減少打水次數,甚至一整天下來有背上水囊就十分足夠!

 

 

內層車上魔鬼氈固定帶,水囊安裝後不輕易搖晃>>

共有兩個小袋收納空間,個人裝備要好好存 ㄘㄤˊ放 ㄏㄠˇ!

背後『Molle』可直接與所有背心結合,無論公發背心、6094、MBAV、JPC...

都可以輕鬆地安裝上。

在左右兩側也加上了1寸織帶環,可自行接上『雙面日形環』在安裝到背心上,組合方法有很多,就看個人如何活用及習慣。

 

而在背板處,也加上了一層隱形內袋,除了能將揹包揹帶收納進去外,

也能多一層收納空間,用來存放一些較非重要的裝備。

以下為陸軍數位圖:

陸軍款攻峰水袋

陸軍款。

從即起只要購買陸軍款,傲骨隨貨附贈一個內水袋2.5公升,

限量50組,售完為止。

以下為海陸數位圖:

海陸款攻峰水袋

 

 

 

 

海陸款。

限量前50個,

價格特價$700元

售完調整為$1080