Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

優惠活動『來店限定』

傲骨7/11-7/23活動辦法

 

一、凡是『來店』購入『背心』一律9折,只限背心

 

二、凡是『來店』帶著背心來店換新背心(不含公發背心,他牌可接受,如:85D、翔穩、索羅門),一律85折

 

三、凡是『來店』帶著背心來購買配件小包,一率95折

 

四、活動只限來店,並且『二、三點』需要帶著背心,並出示才能有優惠。

 

五、每位使用優惠者,皆須填表單,已確認無重複。

 

懶人包請看下圖)))

傲骨小提醒

來店前為避免人手不足無法替您服務,

建議可先研究背心特色以迅速找到您心儀的款式,

可參考以下連結點選進入查看。